สพป.แพร่ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

 11 ม.ค 2561    3,980 ครั้ง

สพป.แพร่ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท
2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท

พนักงานจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านงานการเงินและบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร