สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 7 ส.ค 2562    2,319 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่กจากวุฒิประกาศนียบัตรตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
2. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร