สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 11 อัตรา

 11 ส.ค 2562    8,303 ครั้ง

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
3. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
4. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
5. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
6. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
7. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
8. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และตรงตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือพนักงสือรับรองสิทธิ์ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของคุรุสภา

9. ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร