สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

 14 พ.ย 2560    8,749 ครั้ง

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า การบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า การบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ การจัดการสำนักงาน
5. พนักงานบริการ(แม่บ้าน) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- จบการศึกษาภาคบังคับ
6. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- จบการศึกษาภาคบังคับ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัคร