สพป.สกลนคร เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

 30 ม.ค 2562    18,721 ครั้ง

สพป.สกลนคร เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
3. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
4. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาดนตรี 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
5. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
6. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
7. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
8. ครูพี่เลี้ยง (วุฒิไม่ต่ำกว่าม.6) 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท (รวมค่าครองชีพ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร