สพป.สกลนคร เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์

 12 มิ.ย 2561    3,455 ครั้ง

สพป.สกลนคร เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (อาคารอำนวยการ) ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร