สพป.มหาสารคาม เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 11 ม.ค 2561    3,863 ครั้ง

สพป.มหาสารคาม เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปวช.หรือเทียบเท่าทุกสาขา ซึ่งได้ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร