สพป.มหาสารคาม เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

 10 ม.ค 2562    16,124 ครั้ง

สพป.มหาสารคาม เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
2. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา
3. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
4. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
5. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาตามที่กำหนด ดูในประกาศ/ มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร