สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

 5 ธ.ค 2560    3,086 ครั้ง

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุด


ประกาศรับสมัคร