สปสช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ (งานออกแบบระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)

 13 มี.ค 2562    3,651 ครั้ง

สปสช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ (งานออกแบบระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-25 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศเจ้าหน้าที่ (งานออกแบบระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) 1 อัตรา ระดับ O1
อัตราเงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- อายุ 20-30 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระบาดวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพและสาธาณณสุชหรืองานที่ปฏิบัติงาน
- มีประสบการณ์งานด้านบริหารโครงการ บริหารกองทุน งานบริหารระบบงานสาธารณสุขหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านทั่วไป หรือที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11-25 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร