สปสช เขต 7 ขอนแก่น รับสมัครพนักงานโครงการ 2 อัตรา

 13 มี.ค 2562    5,008 ครั้ง

สปสช เขต 7 ขอนแก่น รับสมัครพนักงานโครงการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-25 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศพนักงานโครงการ (งานธุรการและสนับสนุนทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน ตามที่สำนักงานตกลง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- อายุ 20-30 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- มีประสบการณ์งานธุรการ งานเลขานุการ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11-25 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร