สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ (พนักงานธุรการ)

 5 มิ.ย 2562    3,449 ครั้ง

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริการ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี (ศาลากลางจังหวัด) ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร