สนง.โครงการ To BE NUMBER ONE รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

 26 พ.ย 2561    3,181 ครั้ง

สำนักงานโครงการ To BE NUMBER ONE รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน การโฆษณา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโครงการ To BE NUMBER ONE   กรมสุขภาพจิต อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2590-8181

ประกาศรับสมัคร