สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

 8 ก.พ 2562    5,322 ครั้ง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป
1. พนักงานการจัดการระบบข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
2. พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
3. พนักงานเทคนิคออกอากาศ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
4. พนักงานกู้ชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
6. พนักงานวิชาการวิเคราะห์ประเมินผล 3 อัตรา เงินเดือน 21000 บาท
7. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
8. เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
9. นักวิชาการสนันสนุนงานวิชาการ 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร