สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 2 พ.ย 2561    2,390 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4558-6035 ถึง 6

ประกาศรับสมัคร