สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 6 พ.ย 2561    2,122 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.055987728

ประกาศรับสมัคร