สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 4 ส.ค 2562    934 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุรสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ โดยศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร