สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการเงินและบัญชี)

 8 ม.ค 2562    2,214 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-25 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 7-25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.038-512526

ประกาศรับสมัคร