สนง.สหกรณ์จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1 ก.พ 2562    2,323 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง:เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5471-0365

ประกาศรับสมัคร