สนง.สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 27 พ.ย 2561    4,267 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร