สนง.สหกรณ์จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 29 พ.ย 2561    3,299 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง:เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3846-7254 ต่อ 12

ประกาศรับสมัคร