สนง.สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี

 14 พ.ย 2560    1,449 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี สาขาทางบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2560
 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศรับสมัคร