สนง.สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

 7 ก.พ 2562    5,395 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสต์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร