สนง.ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (นักบริหารจัดการงานยุติธรรม)

 11 ม.ค 2562    6,966 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักบริหารจัดการงานยุติธรรม  (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร