สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการโครงการ

 11 ม.ค 2562    5,791 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการกองทุนโลกด้านโรคเอดส์)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดการโครงการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 16800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.044 212900 ต่อ 130

ประกาศรับสมัคร