สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

 31 ต.ค 2561    8,049 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
2. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
3. นักกีฏวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร