สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 10 มี.ค 2562    1,833 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ปวท. หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
3. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
4. เป็นผู้มีความรู้ และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร.055-711450

ประกาศรับสมัคร