สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 8 ม.ค 2562    3,563 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-25 มกราคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครเจ้าหน้าที่ กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา   
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ
จำนวน 1 คน
อัตราจ้าง 13,000 บาท
ระยะเวลาจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 กันยายน 2562
ระยะเวลารับสมัคร 10 - 25 มกราคม 2562

สอบถามรายละเอียด     กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
โทรศัพท์ 02-283-1500 ต่อ 1605 หรือ 0648462550  
สามารถส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ Stat.mots@gmail.com

ประกาศรับสมัคร