สนง.ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

 7 ก.พ 2562    3,015 ครั้ง

สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการประมง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การภาพ ทางเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์
- สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562 ในวันราชการ โทร.0-3260-2010

ประกาศรับสมัคร