สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

 2 ม.ค 2562    3,242 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3 -11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เพศหญิงหรือชาย
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ และภาพนิ่งได้
4. สามารถใช้โปรแกรม Power Point และ Infographic
5. สามารถด้านการเขียนข่าว และบทความประชาสัมพันธ์ได้ดี
6. สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้
8. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดทางวินัย
9.  ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ E-Mail: pr.sarakham@gmail.com โทร.043-777231 ตั้งแต่วันที่ 3 -11 มกราคม 2562 ในวัน เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร