สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 2 ก.ย 2562    4,961 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13280 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การตลาด การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50)

สถานที่รับสมัคร: ผู้สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร