สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 2 อัตรา

 30 ต.ค 2561    2,411 ครั้ง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 2 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี  ทางเคมีอุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวภาพรังสี ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ ทางฟิสิกส์ หรือทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเคมี ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สถานที่รับสมัคร:  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร