สนง.ปฏิรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 4 อัตรา

 10 ต.ค 2561    3,497 ครั้ง

สำนักงานปฏิรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 7620 บาท
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา เงินเดือน 6912 บาท
3. พนักงานดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า 1 อัตรา เงินเดือน 6910 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-12 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3256-1859

ประกาศรับสมัคร