สนง.บังคับคดีจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานฯ

 10 เม.ย 2562    4,088 ครั้ง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ

ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียได้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศรับสมัคร