สนง.ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์)

 2 เม.ย 2562    6,198 ครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฎหมาย หรือรัฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7531-0491

ประกาศรับสมัคร