สนง.ทางหลวงชนบทที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 4 ธ.ค 2561    9,905 ครั้ง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
-ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ในวันแและเวลาราชการ โทร.0-5383-5010 ต่อ 202

ประกาศรับสมัคร