สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

 30 ม.ค 2562    7,058 ครั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ตั้งแต่วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7431-2178

ประกาศรับสมัคร