สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

 5 มิ.ย 2562    2,192 ครั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร