สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

 13 ก.พ 2561    1,553 ครั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชีหรือปริญญาตรีทางพาณิยศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดทางโทร.0-7624-1356

ประกาศรับสมัคร