สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 2 มี.ค 2562    2,957 ครั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 0-2581-6669 และ 0-2581-7782

ประกาศรับสมัคร