สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

 14 พ.ย 2560    5,708 ครั้ง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา  งานยุติธรรม  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย  การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7735-5371 ถึง 2

ประกาศรับสมัคร