สนง.คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

 4 ก.พ 2562    3,633 ครั้ง

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา(ทางรัฐศาสตร์ ทางการปกครอง และทางรัฐศาสตร์การปกครอง) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 อาคารไอทีสแควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2576-0272

ประกาศรับสมัคร