สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 1 ก.ค 2562    7,430 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ (คณะนิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์งานด้านบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
2. การใช้ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
3. เป็นผู้มีความรู้ และมีความสนใจในการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง, E-mail,ไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร