สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 13 พ.ย 2560    4,337 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,400.-  บาท และค่าครองชีพ 600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระทรวงการคลังได้กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งนั้น

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ 0 5315 2034 ต่อ 101


ประกาศรับสมัคร