สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

 5 ส.ค 2562    3,251 ครั้ง

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,010 หรือ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางพยาบาล เวชสถิติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (สถานที่ตั้งชั่วคราวสถาบันโรคผิวหนัง) ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 09-5207-2840

ประกาศรับสมัคร