สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

 1 ก.พ 2562    4,348 ครั้ง

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักวิชาโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา   เงินเดือน 13,300 บาท
2. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
3. พนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (สถานที่ตั้งชั่วคราวสถาบันโรคผิวหนัง) ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 09-5207-2840

ประกาศรับสมัคร