สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนิติกร

 4 ก.ค 2562    721 ครั้ง

สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร