สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

 2 ม.ค 2562    3,754 ครั้ง

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1) วุติการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
3) ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
5) มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประภาพร ชูเวช กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3727, 08 7543 8445 E-mail: qatmipm@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร