สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานสถาบัน

 4 มิ.ย 2562    16,395 ครั้ง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และ ปริญญาโททุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่ระบุอัตราว่าง) เงินเดือน 20,280 บาท
2. วุฒิปริญญาโททุกสาขา (ไม่ระบุอัตราว่าง)  เงินเดือน 23,660 บาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เช่น
วิศวกร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเทศสัมพันธ์
บรรณาธิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โปรดิวเซอร์
นักบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)
พยาบาล

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์,ออนไลน์) สอบถามรายละเอียดที่ โทร.0 2329-8000 ต่อ 3271

ประกาศรับสมัคร