สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงานสถาบันหลายอัตรา

 10 ม.ค 2561    6,012 ครั้ง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงานสถาบันหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี 2561
1. นิติกร (ปริญญาตรี นิติศาสตร์)
2. นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง)
3. นักวิเทศสัมพันธ์ (ปริญญาตรีทางอักษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง)
4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรีทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง)
5. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรีด้านการเงินและบัญชี)
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (ปริญญาตรีทุกสาขา)
ปริญญาตรี เงินเดือน 20,280 บาท ปริญญาโท เงินเดือน 23,660 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (สมัครด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์,สมัครทางอินเตอร์เน็ต)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร